27 Jun 2018

ANUNT PUBLIC

0 Comment

SC DOLADELA COMPANY SRL, titular al proiectului “Modernizarea si extindere hala reparatii si hala fabricatie”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediuluim, pentru proiectul “Modernizarea si extindere hala reparatii si hala fabricatie”, propus a fi amplasat in Str. Brailei nr. 255 .

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi intre orele 08:30 – 16:00 si vineri intre orele 08:30 – 13:30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anmp.ro la: Reglementari – Acordul de mediu – Proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 06.07.2018 .

Adresa Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

[top]